Kobiety w góry! (regulamin)

Kochana,

poniżej regulamin naszego wydarzenia oraz polityka RODO biura turystycznego Wanderlust

Zapis na wydarzenie wymaga kliknięcia że zapoznałaś się z regulaminem i w pełni go akceptujesz ( i jest równoważny z zawarciem z nami umowy)

1.  Zapisy prowadzone są przez biuro Turystyczne Wanderlust za pośrednictwem formularza Konfeo. Na formularzu umieszczona jest liczba wolnych miejsc na warsztaty, cena opłaty rezerwacyjnej (czyli 1 raty za warsztaty w wysokości 50% całej sumy).

2. W formularzu znajduję się również ramowy program warsztatów, kolejność wymienionych w programie punktów może ulec zmianie lub w sytuacji wyższej (np. załamanie pogody w górach ) program może zostać zmieniony. Decyzje co do zmiany trasy podejmuje Organizator.

3. Rezerwacja wymaga potwierdzenia że  zapoznałaś się z niniejszym regulaminem (bez zaznaczenia okienka to potwierdzającego , nie można przejść dalej )

4. Potwierdzeniem zapisów jest wpłata zadatku 50 % ceny warsztatów do 3 dni po rezerwacji miejsca

5. Pozostałą część kwoty (50 %) należy uregulować do 14 dni przed terminem wydarzenia

6. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie (terminach),
osoba zostaje skreślona z listy uczestników i na jej miejsce wpisywana jest osoba z listy rezerwowej.

7. opłata rezerwacyjna  jest bezzwrotna ponieważ jest zabezpieczeniem organizatora i wydarzenia w razie gdyby uczestnik nie dopełnił deklarowanej obecności na wydarzeniu i pokrywa już poniesione koszty w związku z organizacją wydarzenia

8. W przypadku zapisu na wydarzenie w terminie poniżej 30 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości ceny w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy bt.wanderlust@gmail.com

9.  Zwrot kosztów w razie rezygnacji. Jeśli niestety nie będziesz mogła z nami być i poinformujesz nas o tym

-do 3 tygodni przed wydarzeniem ,  wskażesz osobę na swoje zastępstwo, lub my będziemy wiedziały o takiej osobie odsyłamy Ci wpłaconą przez Ciebie kwotę w całości

-poniżej 3 tygodni  przed wydarzeniem zwrot kwoty nastąpi jeśli wskażesz osobę na swoje zastępstwo, jeśli takiej osoby nie znajdziesz niestety wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia w przypadku nie uzbierania się minimalnej liczby osób (10 osób) bądź sytuacji losowej. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty.

11. Podczas warsztatów będą wykonywane zdjęcia ogólne, służące promocji biura. Osoba zapisująca się na wydarzenie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych ( profil Facebook, instagram, strona internetowa organizatora lub prowadzącej warsztaty kreatywne  Kasi (Make my Wonderland )

12. Osoba dokonująca rezerwacji za inną osobę oświadcza, że osoba zapisywana zaznajomiona jest z postanowieniami tego regulaminu.
13.  Osoby które w trakcie trwania warsztatów zrezygnują z dalszego uczestnictwa nie mają prawa do zwrotu wpłaty.
14. Osoby którym nie będzie odpowiadał pokój bądź współlokator w danym obiekcie noclegowym, ponoszą wszelkie koszty przeniesienia do innego pokoju (jeśli wolny pokój jest dostępny)
15. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestnika wydarzenia, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody (materialną i prawną).
16. Osoba zgłaszająca udział w warsztatach oświadcza tym samym, że jej stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w wydarzeniu ( o wszelkich chorobach i niedyspozycjach proszę nas poinformować)
17. Po zapisaniu się na wydarzenie wysłany zostanie link do grupy na facebooku (w której np. będzie można umówić się na wspólny przyjazd oraz będą podane inne praktyczne informacje )

18. O wszelkich problemach występujących w trakcie trwania wydarzenia proszę niezwłocznie informować organizatora

19. Organizator może polecić miejsce parkowania samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
20. Wszelkie zmiany lub informacje o rezygnacji z warsztatów przyjmujemy wyłącznie drogą mailową.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE WANDERLUST

(RODO)

Ochrona danych osobowych w Biurze Turystycznym Wanderlust

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma Wanderlust Anna Bejm z siedzibą w Jeleniej Górze 58-560 , ul. Malinnik 13
  2. Administrator Państwa danych osobowych jest dostępny pod numerem 502 405 102,

lub pod adresem e-mail : bt.wanderlust@gmail.com

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wykupionej

wycieczki i nie będą przekazywane innym odbiorcom niż wymaga tego realizacja

imprezy ani krajom trzecim.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wycieczkach

organizowanych przez Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie

możliwe uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej.

  1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi.
  2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo : dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

oraz uzupełnienia, żądania ich usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie umowy z Administratorem –

podwykonawcy niezbędni do realizacji usługi turystycznej.

  1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

zapewniające bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.