+48 502 405 102 bt.wanderlust@gmail.com
Wycieczki-z-Jeleniej_Gory_Wanderlust_wycieczki

Ochrona danych osobowych w biurze Wanderlust

Ochrona danych osobowych w Biurze Turystycznym Wanderlust

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma Wanderlust Anna Bejm z siedzibą w Jeleniej Górze 58-560 , ul. Malinnik 13
  2. Administrator Państwa danych osobowych jest dostępny pod numerem 502 405 102,

lub pod adresem e-mail : bt.wanderlust@gmail.com

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wykupionej

wycieczki i nie będą przekazywane innym odbiorcom niż wymaga tego realizacja

imprezy ani krajom trzecim.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wycieczkach

organizowanych przez Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie

możliwe uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej.

  1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi.
  2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo : dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

oraz uzupełnienia, żądania ich usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie umowy z Administratorem –

podwykonawcy niezbędni do realizacji usługi turystycznej.

  1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

zapewniające bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.