regulamin warsztatów (konfeo)

Uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem rezerwacji oraz samych Warsztatów.
Jeśli nie odpowiada Państwu regulamin prosimy nie zapisywać się na wydarzenie.

REGULAMIN
1. Zapisy na Warsztaty
1.1. Zapisy prowadzone są przez biuro Turystyczne Wanderlust za pośrednictwem formularza Konfeo. Na formularzu umieszczona jest liczba wolnych miejsc na warsztaty. Oraz cena opłaty rezerwacyjnej (czyli 1 raty za warsztaty w wysokości 50% całej sumy).

1.2.W formularzu znajduję się ramowy program warsztatów, warunki uczestnictwa oraz rezerwacja wymaga potwierdzenia że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem (bez zaznaczenia okienka to potwierdzającego , nie można przejść dalej ). Potwierdzenie jest równoznaczne z zwarciem umowy na odległość.

1.3.Przy zapisach prosimy wysłać maila na adres bt.wanderlust@gmail.com z Państwa danymi do  ubezpieczenia:
Imię i Nazwisko, datę urodzenia i telefon kontaktowy.

1.4. Potwierdzeniem zapisów jest wpłata zaliczki wspomnianej powyżej 50 % ceny warsztatów do 5 dni po rezerwacji miejsca

 

2. Płatność pozostałej kwoty

2.1. Pozostałą część kwoty (50 %) należy uregulować do 30 dni przed terminem wydarzenia

 

2.2. W przypadku braku opłaty w niżej wymienionym terminie(terminach),
osoba zostaje skreślona z listy uczestników i na jej miejsce wpisywana jest osoba z listy rezerwowej.
-Opłata rezerwacyjna do 5 dni od zapisów
-Całość kwoty do 30 dni przed warsztatami
w przypadku nie dokonania opłaty II raty, opłata rezerwacyjna nie jest zwracana ponieważ jest zabezpieczeniem organizatora i warsztatów w razie gdyby uczestnik nie dopełnił deklarowanej obecności na warsztatach.

2.3. W przypadku zapisu na wydarzenie w terminie poniżej 30 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości ceny w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy bt.wanderlust@gmail.com

2.4. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna(poza jednym przypadkiem opisanym w punkcie 3 regulaminu) . Opłata rezerwacyjna jest zabezpieczeniem organizatora i warsztatów w razie gdyby uczestnik nie dopełnił deklarowanej obecności na warsztatach. Pozostała kwota w wysokości 50 % ceny w przypadku wniesienia opłaty zostanie zwrócona uczestnikowi, jeśli poinformuje on drogą mailową Organizatora o niemożności uczestniczenia w warsztatach w terminie do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów. Poniżej 30 dni przed warsztatami opłata za rezygnację z imprezy (odstąpienie od umowy) to odpowiednio:

-od  30 do 21  dni przed warsztatami 70 % ceny warsztatów

-od 20 do 15 dni przed warsztatami 80 % ceny warsztatów

-poniżej  14 dni przed warsztatami 90 % ceny warsztatów

Opłata za rezygnację zostaje przeznaczona na rzeczywiste koszty poniesione w związku z organizacją warsztatów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku nie uzbierania się wymaganej liczby osób (8 osób) bądź sytuacji losowej. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty.

4. Podczas warsztatów będą wykonywane zdjęcia ogólne, służące promocji biura. Osoba zapisująca się na wydarzenie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych ( profil Facebook, instagram, strona internetowa organizatora lub prowadzącego warsztaty Karola Nienartowicza )

5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu w trakcie warsztatów

6. Organizator nie odpowiada za działanie sił wyższych np. pogody która uniemożliwi przeprowadzenie zajęć w terenie. W takim przypadku zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne.
7. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza tym samym, że zapoznała się z regulaminem wydarzenia,
8. Osoba dokonująca rezerwacji za inną osobę oświadcza, że osoba zapisywana zaznajomiona jest z postanowieniami tego regulaminu.
9. Osoby które w trakcie trwania warsztatów zrezygnują z dalszego uczestnictwa nie mają prawa do zwrotu wpłaty.
10. Osoby którym nie będzie odpowiadał pokój bądź współlokator w danym obiekcie noclegowym, ponoszą wszelkie koszty przeniesienia do innego pokoju (jeśli wolny pokój jest dostępny)
11. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów,
12. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem który zachowuje się w sposób agresywny względem innych uczestników lub naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo.
13. Osoba zgłaszająca udział w warsztatach oświadcza tym samym, że jej stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w warsztatach.
14. Na miesiąc przed warsztatami zostanie utworzona na Facebooku grupa odnosząca się do danych warsztatów, link dostaną Państwo w e-mailu.
15. Wszelkie zmiany lub informacje o rezygnacji z warsztatów przyjmujemy wyłącznie drogą mailową.