Regulamin warsztatów

Uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem rezerwacji oraz samych Warsztatów.
Jeśli nie odpowiada Państwu regulamin prosimy nie zapisywać się na wydarzenie.

REGULAMIN
1. Warsztaty
1.1. Zapisy są prowadzone tylko i wyłącznie drogą mailową, w celu zapisania się na warsztaty prosimy o napisanie e-maila na adres: bt.wanderlust@gmail.com , po zapisaniu otrzymają Państwo maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji i wysłane zostaną Państwu dokumenty
-UMOWA
-Polityka RODO biura Turystycznego Wanderlust
– plan ogólny warsztatów
-regulamin uczestnictwa w warsztatach
Umowę należy podpisać i zeskanowaną odesłać na e-mail organizatora, a oryginał zabrać ze sobą na warsztaty. (brak przysłania umowy w ciągu 2 dni od zapisu skutkuje skreśleniem z listy )

Przy zapisach prosimy podać do ubezpieczenia Imię i Nazwisko, datę urodzenia i telefon kontaktowy.

Potwierdzeniem zapisów jest wpłata zaliczki (poniżej)

2. Płatność.
2.1. W celu rezerwacji miejsca wymagana jest opłata rezerwacyjna wpłacona na konto bankowe w wysokości 50 % ceny.
DANE DO PRZELEWU:
WANDERLUST ANNA BEJM
87 1050 1751 1000 0091 2672 9780
ING BANK ŚLĄSKI
UL. MALINNIK 13, 58-560 JELENIA GÓRA

W tytule przelewu proszę podać nazwę i termin warsztatów, imię i nazwisko,

2.2. Opłatę należy uregulować w terminie do 3 dni od daty wysłania zgłoszenia. Cała kwota musi być uregulowana do 40 dni przed rozpoczęciem się wydarzenia

2.3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie (terminach),
osoba zostaje skreślona z listy uczestników i na jej miejsce wpisywana jest osoba z listy rezerwowej.
-Opłata rezerwacyjna do 3 dni od zapisów
-Całość kwoty do 40 dni przed warsztatami
Proszę nie pisać maili w sprawie przesunięcia terminów, terminy są sztywne i nie podlegają żadnej zmianie.

2.4. W przypadku zapisu na wydarzenie w terminie poniżej 30 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości ceny w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy bt.wanderlust@gmail.com

2.5. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna(poza jednym przypadkiem opisanym w punkcie 3 regulaminu) . Opłata rezerwacyjna jest zabezpieczeniem organizatora i warsztatów w razie gdyby uczestnik nie dopełnił deklarowanej obecności na warsztatach. Pozostała kwota w wysokości 50 % ceny w przypadku wniesienia opłaty zostanie zwrócona uczestnikowi, jeśli poinformuje on drogą mailową Organizatora o niemożności uczestniczenia w warsztatach w terminie do 40 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów. Poniżej 40 dni przed warsztatami opłata za rezygnację z imprezy (odstąpienie od umowy) to odpowiednio:

-do 30 dni przed warsztatami 65 % ceny warsztatów

-do 20 dni przed warsztatami 75 % ceny warsztatów

-do 14 dni przed warsztatami 90 % ceny warsztatów

Opłata za rezygnację zostaje przeznaczona na rzeczywiste koszty poniesione w związku z organizacją warsztatów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku nie uzbierania się wymaganej liczby osób (8 osób) bądź sytuacji losowej. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty. Organizator nie zwraca pieniędzy osobom które poprzez wypisanie się z listy poniżej 40 dni przed rozpoczęciem warsztatów spowodowały że grupa nie posiada wymaganej liczby uczestników ( pieniądze te pokrywają opłaty już poniesione np. zaliczki w miejscu noclegowym)

4. Podczas warsztatów będą wykonywane zdjęcia ogólne, służące promocji biura. Osoba zapisująca się na wydarzenie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych ( profil Facebook, instagram, strona internetowa organizatora lub prowadzącego warsztaty Karola Nienartowicza )

5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu w trakcie warsztatów oraz za działanie sił wyższych np. pogody która uniemożliwi przeprowadzenie zajęć w terenie.
6. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza tym samym, że zapoznała się z regulaminem wydarzenia,
7. Osoba dokonująca rezerwacji za inną osobę oświadcza, że osoba zapisywana zaznajomiona jest z postanowieniami regulaminu.
8. Osoby które w trakcie trwania warsztatów zrezygnują z dalszego uczestnictwa nie mają prawa do zwrotu wpłaty.
9. Osoby którym nie będzie odpowiadał pokój bądź współlokator w danym obiekcie noclegowym, ponoszą wszelkie koszty przeniesienia do innego pokoju (jeśli wolny pokój jest dostępny)
10. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów,
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem który zachowuje się w sposób agresywny względem innych uczestników lub naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo.
12. Osoba zgłaszająca udział w warsztatach oświadcza tym samym, że jej stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w warsztatach.
13. Na miesiąc przed warsztatami zostanie utworzona na Facebooku grupa odnosząca się do danych warsztatów, link dostaną Państwo w e-mailu.
14. Wszelkie zmiany lub informacje o rezygnacji z warsztatów przyjmujemy wyłącznie drogą mailową.