REGULAMIN Wycieczki Sylwestrowej

I PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZKI

 

Regulamin:

-wycieczka prowadzona jest przez licencjonowanego Przewodnika, któremu należy zgłaszać :

 •  problemy ze stanem zdrowia (przebyte kontuzje, przewlekłe choroby, lub inne czynniki które mogą wpłynąć na udział w wycieczce)
 • chęć oddalenia się od grupy lub ” my sobie już trochę wolniej pójdziemy ” proszę podać konkretną liczbę osób która chce np. już sobie pomalutku iść dalej bo np. ma słabszą kondycję. Przewodnik nie wyczyta w gwiazdach,że zamiast zgłoszonych 3 osób pójdzie 10 😉
 • wszelkiego rodzaju uwagi w tym reklamacje ( jeśli występują, należy zgłosić  jeszcze na wycieczce)

-osoby które oddalają się od grupy lub rezygnują z brania udziału w dalszej wędrówce robią to na własną odpowiedzialność

-Wykupując wycieczkę, uczestnik deklaruje że jego stan zdrowia pozwala mu uczestniczyć w wycieczce.

-biuro turystyczne i przewodnik nie odpowiadają za zgubione przez państwa rzeczy

-biuro turystyczne i przewodnik nie odpowiadają za wyrządzone przez Państwa szkody

-osoby agresywne względem innych uczestników będą usunięte z grupy,

– ubezpieczenie nie działa jeśli spożyty będzie alkohol,

– biuro turystyczne i przewodnik nie biorą odpowiedzialności za osoby pod wpływem alkoholu,

-opłata za wycieczkę  jest jednorazowa (nie rozbijamy jej na raty)

-ze względu na jedyny termin takiej wycieczki w roku, opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika przed wydarzeniem. Uczestnik może jedynie odsprzedać komuś swoje miejsce, musi ten fakt zgłosić do biura.

– wycieczka ma szczególny charakter, bo oprócz wydarzenia jakim jest Sylwester jest to wycieczka zimowa oraz wycieczka nocna. Wg regulaminu Parku Narodowego możemy po zmroku poruszać się jedynie szlakiem niebieskim tzw. dojściowym do schronisk oraz zakosami na Śnieżkę. Pogoda zimą w górach oraz w nocy może się załamać wtedy może być tak że nowy rok przywitamy w innym miejscu. Najważniejsze jest Państwa bezpieczeństwo. Więc nie gwarantujemy na 100% że na Śnieżce przywitamy nowy rok, może być tak że ze względu na załamanie pogody zmienimy lub skrócimy trasę.

-biuro zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki jeśli nie zbierze się minimalna liczba osób w tym wypadku minimum 13 osób

– zgłaszając się na wycieczkę klient oświadcza, że zapoznał się z tym regulaminem oraz zapoznały się z nim i w pełni go akceptują osoby zgłaszane przez klienta.

-Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez osoby prawne i fizyczne niepozostające w stosunku prawnym z Biurem Turystycznym Wanderlust albo wynikłych z okoliczności, za które B.T. Wanderlust nie odpowiada.

-W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy  i programu wycieczki, lub jej odwołania.

-Wykupując wycieczkę, uczestnik deklaruje że zgadza się na wykorzystywanie wizerunku czyli publikowanie w celach marketingowych biura wybranych zdjęć z odbytych wycieczek. Wybrane zdjęcia będą zdjęciami ogólnymi mającymi pomóc promować ofertę biura. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie www biura, na facebooku lub Instagramie.

-Dane osobowe uczestników przekazane do dyspozycji Biura podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  (http://wycieczki-wanderlust.pl/ochrona-danych-osobowych-w-biurze-wanderlust)

-Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej. Przewodnik zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 min. na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki.

-W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

– na wycieczkach górskich obowiązuje strój górski,

 

 • Raki / raczki turystyczne (obowiązkowe na wycieczce zimowej!)
 • buty za kostkę

 

 

 • odporna na wiatr i wodę kurtka
 • polar, cieplejsza bluza,
 • wygodne spodnie, nie krępujące ruchów
 • czapka i rękawiczki
 • polecamy chustę wielofunkcyjną, mała rzecz a bardzo pomaga( można zasłonić usta i nos podczas silnego wiatru, albo użyć jej jako czapki, zastosowań jest w sumie 8! )
 • polecamy zabrać również kijki trekingowe(ułatwiają chodzenie i odciążają stawy)

-do plecaka polecamy również zabrać 

 • termos/ picie
 • jedzenie (bufety w schroniskach są zamknięte – ponieważ w schroniskach w czasie sylwestra są zamknięte imprezy)
 • stale przyjmowane leki ( WAŻNE!) pod wpływem wysiłku nasze leki szybciej przestają działać
 • apteczkę (oczywiście ma ją też przewodnik) ale zawsze dobrze mieć ze sobą kilka plastrów lub sprawdzoną od zawsze tabletkę przeciwbólową ( niestety przewodnik nie może oficjalnie podać żadnych leków)
 •  gogle
 • czołówka z zapasowym kompletem baterii ( zimą baterie szybciej się rozładowują)
 • mapa (dobry nawyk który pozostanie na wszystkie wędrówki)

a tak poza tym 😉

-Wycieczka ma formę wycieczki zorganizowanej, więc jesteśmy grupą. Obowiązuje zasada jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Nie narzekamy, że musimy na kogoś czekać, uczestnicy mają różną kondycję, w dniu wycieczki i tak już z tym nic nie zrobimy.  Ale możemy sprawić że mimo różnych niesprzyjających czynników wycieczka będzie miła i udana 🙂 CZYLI PO PROSTU obowiązuje WZAJEMNY SZACUNEK

 

 

Zapraszamy na wspólną wędrówkę!